كرم‌كتاب

اشتراك مى‌پذيريم

معمولاً حداقل يك هفته طول مى‌كشد كه بتوانم يك كتاب جديد بخوانم و گزارش آن را در اين وبلاگ بگذارم. براى همين خيلى از دوستان از سركشى روزانه به اين وبلاگ خسته مى‌شوند. براى همين به اين فكر افتادم كه يك بخش اشتراك درست كنم
شما با اضافه كردن آدرس پست الكترونيكى خود در ليست اشتراك، به محض تغيير در وبلاگ توسط يك نامه از آن آگاه مى‌شويد و ديگر نياز به سركشى روزانه نداريد.
اميدوارم از اين سرويس جديد خوشتان بيايد. من قول مى‌دهم حداكثر تلاشم را جهت رضايت شما بنمايم.

نویسنده : کرم کتاب : ۳:٢٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٧ آذر ،۱۳۸۱
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم