پاپيون

راستى فيلم پاپيون را از سينما چهار، اين هفته ديديد؟
اگر اين فيلم حوصله شما را سر برد، حتماً كتاب "پاپيون" را بخوانيد اين فيلم، تنها بخش كوچكي از فرارهاي متعدد پاپيون را نشان مي‌دهد. در ضمن اگر قبلاً سرگذشت پاپيون را خوانده‌ايد و از آن خوشتان آمده است، حتماً قسمت دوم كتاب به نام «بانكو» را نيز بخوانيد

در ضمن جالب است كه بدانيد اين دو كتاب زندگينامه واقعي پاپيون مي‌باشد. در ضمن سعى كنيد از چاپهاي قديميتر استفاده كنيد، چون در چاپهاي جديد نزديك به ۷۰ صفحه از مطالب كتاب حذف شده است!2.gif

/ 0 نظر / 40 بازدید