معرفي كتاب «دو برج»

نام كتاب: دو برج
نويسنده: جي.آر.آر تالكين
مترجم: رضا عليزاده
ناشر: انتشارات روزنه
نوبت چاپ: چاپ اول 1381
شمارگان: 5000 نسخه
شابك: 9-139-334-964
قيمت: 28،000 ريال
تعداد صفحه: 683 صفحه
«دو برج» در واقع قسمت دوم مجموع ارباب حلقه‌ها (يا فرمانرواي حلقه‌ها) است و ادامه ماجراي فرودو و ياران حلقه‌است كه در كتاب نخست يعني «ياران حلقه» آغاز ماجرايشان را شاهد بوديم.
كتاب مانند كتاب نخست از دو بخش تشكيل شده است. در ابتداي كار ماجراي جدا شدن فرودو و سام را به نمايش مي‌گذارد و بعد در حالي كه شما در اشتياق شنيدن ماجراي آنها هستيد به ديگر اعضاي گروه مي‌پردازد. در حالي كه ياران حلقه به دنبال فرودو هستند، مورد هجوم گروهي از اورك‌ها قرار مي‌گيرند، بورومير در حالي كه از كرده خود پشيمان است تا پاي جان از دو هابيت باقيمانده يعني مري و پي‌پين دفاع مي‌كند، اما با كشته‌شدن او هابيت‌ها به اسارت گرفته مي‌شوند. گروه اورك‌ها به قبل از اينكه ديگر ياران برسند ، غنايم خود را برداشته و فرار مي‌كنند. آراگورن، گيملي دورف و لگولاس الف هم قسم مي‌شوند كه به ياري ياران اسيرش بروند.
ادامه ماجراي بخش نخست قسمتي به تعقيب پر هيجان اين سه به دنبال گروه اورك‌ها مي‌پردازد و قسمت‌ديگر به سرنوشت مري و پي‌پين. اورك‌هاي كة آنها را اسير كرده‌اند از اورك‌هاي موردور و سرزمين ارباب حلقه‌ها نيستند، بلكه تحت فرمان سارومان جادوگر خيانت‌كاري هستند كه در قسمت نخست نيز با به اسارت گرفت گوندولف خاكستري، سعي داشت جلوي مبارزه او را بگيرد. چنين به نظر مي‌رسد كه او اينبار مي‌خواهد بر روي دست اربابش بلند شود و با به دست آوردن حلقه قدرت، ارباب پليدي بشود. غافل از آنكه ياران او هابيت‌هاي اشتباهي را به اسارت گرفته‌اند. در ميان ماجراي تعقيب سواران روهان نيز كه از ديرباز دشمن موردور و يار گوندور بودند پا جلو مي‌گذارند و بدون آنكه بدانند اورك‌ها چه محموله‌ ارزشمندي را حمل مي‌كنند به آنها حمله مي‌كنند. مري و پي‌پين از اين فرصت استفاده مي‌كنند و در دل جنگل تاريكي فرار مي‌كنند. دست سرنوشت آنها را در اين جنگل با موجوداتي آشنا مي‌كند كه كمك اساسي در نبرد بين خير و شر به آنها مي‌كنند و اينجاست كه درك مي‌كنيد مري و پي‌پين چيزي به جز يك سربار در گروه ياران حلقه بوده‌اند.
از ديگر اتفاقات هيجان‌انگيز اين بخش ظاهر شدن مجدد گندولف خاكستري است هر چند حالا ديگر سفيدپوش شده است. شرح آنكه گندالف در دربار روهان چه كرد و چطور پادشاه پير را از زير باورهاي نادرست خارج كرد و همچنين نبرد پادشاهي روهان و متحدانش در مقابل اورك‌هاي سارومان و ديگر متحدان ايزنگارد و رسيدن كمك ناگهاني از ناحيه‌اي كه فكرش را نمي‌كردند، در كنار ماجراهاي شيرين گيملي و لگولاس و ديگر ياران حلقه ماجراي هيجان‌انگيزي است كه حتماً بايد بخوانيد و لذت ببريد.
اما قسمت دوم كتاب، شرحي بر سفر پر مخاطره فرودو و سام است كه به طور ناگهاني با همسفر شدن نفر سومي هم ساده‌تر و هم پر مخاطره‌تر مي‌شود. اين نفر سوم كسي نيست جز گولوم يا همان كسي كه بيبلو بگينز حلقه را نخستين‌بار نزد او پيدا كرد. گولوم به ظاهر نزد فرودو سوگند وفاداري مي‌خورد اما در نقشه‌هاي خيانتكارانه خود بگونه‌اي مي‌خواهد ضمن وفادار ماندن به اين سوگند، حلقه‌را از فرودو بگيرد. در كنار اين رفتار عجيب، او يار مفيدي براي فرودو مي‌باشد، مسلماً اگر كمك او نبود فرودو نمي‌توانست از دروازه‌هاي بسته سرزمين موردور عبور كند. شرح گذشتن فرودو از باتلاق و برخورد فرودو با برادر بورومير و فاش شدن راز حلقه، همچنين گذشتن از كنار شهر مورگل و كنام شلوب كه گولوم خيانت‌كارانه آنها را بدان سو كشانده بود خود ماجراي جالبي است كه بايد بخوانيد و لذت ببريد.
در پايان اين قسمت سام به گونه عجيب صاحب حلقه قدرت مي‌شود،و در حالي كه به شدت مي‌ترسد گروهي را كه اربابش را حمل مي‌كند تعقيب مي‌نمايد. و مسلماً همه كس كمانه‌زني‌هاي در مورد نقش اساسي سام در كتاب بعدي دارند، سامي كه بعنوان يك خدمت‌كار همراه فرودو به اين سفر آمده بود.
دلم نمي‌خواهد بيش از اين شرحي بر داستان بنويسم، چون مي‌ترسم شما را از لذت خواندن يك داستان خوب محروم كنم. براي همين اينبار به مطلب ديگري مي‌پردازم كه در اين كتاب نسبت به كتاب قبلي وضوح بيشتري دارد، جغرافياي و تاريخ سرزمين ميانه.
بدون شك تالكين براي اين داستان خود منبع الهام خوبي داشته است. در واقع داستان او تركيبي از داستان‌هاي جن و پري و داستان جنگ‌هاي صليبي و پهلواني است كه هر سه از محبوب‌ترين گروه‌هاي داستاني غرب هستند.
جغرافياي سرزمين ميانه در واقع بسيار شبيه به اروپا مي‌باشد. بيايد نشانه‌هاي آن را با هم برروي نقشه‌اي كه در ابتداي كتاب چاپ شده است ببينيم.
جنگل «سياه بيشه» كه در شرق اين سرزمين است و در كتاب «هابيت‌ها» بيلبو و يارانش از آن گذشتند در واقع همان «جنگل سياهي» است كه شرق اروپا را در خود گرفته است.
كوه‌هاي مه‌آلود در واقع الپ هستند و رشته‌كوهي كه گوندور را از سرزمين‌هاي شمالي جدا مي‌كند، نشان از جدائي سرزمين اسپانيا از قاره اروپا مي‌دهد.
موردور بدون شك نشان از امپراطوري عثماني و تركيه امروز است و از ديد نويسنده نيروهاي كه بعنوان تاريكي مشخص شده‌اند در واقع همان مسلمانان هستند!
در جنوب موردور، هاراد نزديك است كه در واقع خاور نزديك است. و در جنوب‌تر آن جائي كه مردان سياه و فيل‌ها از آن مي‌آيند، در واقع آفريقا قرار دارد!
سرزمين اصلي داستان، سرزمين ميانه ناميده مي‌شود و شما اگر نگاهي به نقشه‌هاي امروزي بكنيد، هنوز هم اروپا را بعنوان مركز جهان مي‌بينيد!
سرزمين غرب كه الف‌ها بعنوان مهاجرت مي‌كنند، هر چند نشان از سرزمين غربي اساطيري دارد، اما به نوعي به آمريكا نيز اشاره مي‌كند كه اروپاييان همواره منتظر رسيدن كمك از آن سمت هستند. در ضمن جائي است كه هيچ وقت بدي به آن راه نمي‌يابد! (اين يكي زياد با خصايص آمريكا و سياست‌هاي آن نمي‌خورد!)
در شمال جائي كه از ديرباز جادوي آنگمار حكم‌فرمائي مي‌كرده است، شما مي‌توانيد نشانه‌هاي از اسكانديناوي را بيابيد.
مردم روهان كه شايد بشود آن را فرانسه ناميد، از نژادي شمالي هستند كه چشماني آبي و موهاي بور دارند. در حالي مردم گوندور كه از ديرباز با موردور در جنگ بوده‌اند، روي سبزه و موهاي تيره دارند. همانطور كه مي‌دانيد اسپانيا نيز جزو كشورهاي بوده است كه از ديرباز با مسلمانان در جنگ بوده است و بدون شك مردمي سبزه رو با موهاي سياه دارد!
ازگيليات شهر خراب شده، در واقع نشان از امپراطوري فروريخته رومي دارد.
شما نيز اگر دوست‌داريد، مي‌توانيد در اين نقشه بگرديد و ديگر مشابهات‌ها را پيدا كنيد، بعنوان مثال رودخانه‌ها و درياچه‌ها و ....

در مقابل كتاب اول «ياران حلقه» كه بيشتر به جنبه‌هاي اساطيري مانند «پادشاهي با شمشير شكسته»، شعرهاي حماسي و ديگر جزييات اساطيري پرداخته بود، كتاب دوم شرح دو ماجراي پهلواني است. بخش نخست ماجراي حضور در نبردي بزرگ است كه همه خصوصيات يك داستان موفق را دارد. گردآمدن دوستان و دشمنان، آغاز نبرد، محاصره شدن، آغاز شكست و رسيدن كمك و در نهايت پيروزي و جمع‌آوري غنايم و آمده شدن براي نبردي ديگر، در واقع عوامل موفقي هستند كه نويسندگان بسياري در اين زمينه آنها را آزموده و جواب گرفته‌اند.
قسمت دوم كتاب، ماجراي تكاوراني است كه به دل سرزمين دشمن وارد مي‌شوند، برخورد با موانع، يافتن غير منتظره دوستان، مقابله با خطرهاي پيش‌بيني نشده، خيانت و پراكنده‌شدن ياران نيز مانند هر داستان ديگري با پرداخت خوب مي‌تواند يك اثر موفق بوجود بياورد و بدون شك تالكين از اين عوامل به خوبي استفاده كرده است.
زيباي كار او به گونه‌اي است كه شما ضمن آشنا بودن با تمام اين تم‌ها بازهم نمي‌توانيد ادامه ماجرا را حدس بزنيد، هر چند شايد حدس‌هاي كلي از پايان ماجرا در ذهن خود داشته باشيد.
من كه مشتاقانه منتظر كتاب سوم اين مجموعه با عنوان «بازگشت پادشاه» هستم و به شما هم توصيه مي‌كنم ضمن خواندن دو كتاب قبلي يعني «ياران حلقه» و «دو برج» در اين انتظار با من سهيم باشيد.

شاد و كتاب‌خوان باشيد،
كرم كتاب

پ.ن: متاسفانه من هنوز موفق به ديدن فيلم دوم ارباب‌حلقه‌ها نشدم، هر چند انتظار ندارم به خوبي كتابش باشد ولي خوشحال خواهم شد اگر كسي شرحي بر آن داشته باشد.

/ 0 نظر / 92 بازدید